Misioni & Vizioni

Misioni jonë

Asortimenti i produkteve të zgjedhura me kujdes, me theks mbi recetën gjermane dhe mbi prodhimin tradicional të vendit, na e siguron qëndrimin në treg dhe vazhdimësinë e cilësisë. Ne dëshirojmë që çdo blerësi t’i ofrojmë produkt të cilësisë së lartë, për ta kënaqur edhe shijen më të përzgjedhur, synojmë ta zgjerojmë asortimentin e produkteve.

Cilësi të përhershme dhe të garantuar të produkteve, duke ia përshtatur paletën e prodhimit, tendencave dhe nevojave të konsumatorëve me asortiman të gjerë të prodhimeve me çmime konkuruese.

Vizioni jonë

Synimi kryesor i Vezë Sharrit është të qenurit konsekuent në prodhimin permanent të produkteve të cilësisë së lartë si dhe në ruajtjen e traditës së gjatë.
Dëshirojmë të bëhemi sinonim i stabilitetit, cilësisë dhe i profesionalizmit në të gjitha segmentet e punës sonë:

  • me konsumatorët – produktet tona të jenë zgjedhja më e shpeshtë për ta
  • me të punësuarit – të jemi punëdhënësi më i dëshiruar
  • me subjektet e tjera afariste – partner i besueshëm dhe kompani me përgjegjësi ndaj shoqërisë.
     

Synimi jonë është të arrijmë pozicionin e liderit në treg dhe të bëhemi sinonim i cilësisë në të gjitha segmentet e punës sonë.

 

©VezëSharri 2000-2020. All rights reserved.